Het huisreglement

  • Speelgoed wordt uitsluitend uitgeleend aan leden van de speel-o-theek.
  • Het speelgoed mag voor drie weken worden geleend. Verlenging is één keer mogelijk voor een periode van 1 week. Verlengen doet u bij voorkeur per e-mail. Telefonisch verlengen is alleen mogelijk tijdens de openingsuren.
  • In speciale gevallen is reserveren mogelijk
  • Tijdens de openingsuren van de speel-o-theek blijven de ouders/begeleiders volledig verantwoordelijk voor hun kinderen. In dit verband vragen we u om uw kinderen erop te wijzen dat er in de lokalen niet mag worden gefietst of gestept.
  • Wilt u erop letten dat de kinderen het speelgoed, waarmee zij hebben gespeeld, op de juiste plaats terug zetten. Dat geldt ook voor de gang. Als de kinderen te klein zijn, vragen we u dit zelf te doen.
  • Wilt u het speelgoed controleren voor u het meeneemt. Is het speelgoed niet compleet, meldt u dit dan even. Bij het innemen van het speelgoed wordt het namelijk gecontroleerd door een medewerkster van de speel-o-theek.
  • We gaan er vanuit dat u het speelgoed schoon en compleet terugbrengt.
  • Mocht er onverhoopt schade aan het speelgoed zijn ontstaan, of er mist een onderdeel, wilt u dit dan melden bij het inleveren. Eventueel vragen wij u een vergoeding hiervoor.
  • Een wijziging van uw huis- en/of emailadres vernemen we graag zo snel mogelijk van u.
  • Wilt u geen lid meer blijven, laat ons dat dan even weten.